Oranjevereniging, S-Gravendeel

4 mei 2019

18.00 – 21.00 Vlaggen halfstok

19.00 Herdenkingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk
Met medewerking van:
• Fanfarekorps Na Lang Streven
• Showkorps Juliana
• Zangvereniging AmuZing
• OBS de Schelf en CBS de Bouwsteen.

19.45 Stille tocht
Onder begeleiding van tamboers van Showkorps Juliana zal de stoet zich via de Hendrik Hamerstraat en de Kerkstraat naar de Oude Begraafplaats begeven.

19.59 Signaal Taptoe

20.00 Twee minuten stilte
Kranslegging op de graven van de gevallenen door:
• Burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard
• Schoolkinderen en jeugd ‘s-Gravendeel
• Oud-Indiëgangers
• Gereformeerde Kerken in Nederland en Evangelische Kerk EZRA, namens de Kerken
• De Oranjevereniging
• Samenwerkende Ouderenbonden
• Hierna is er voor iedereen gelegenheid een krans of bloemen te leggen.

Na afloop is er voor iedereen gelegenheid koffie te drinken in “Ons Centrum”.

Scroll naar boven